Produkcja

Do produkcji wełny mineralnej szklanej używa się piasku kwarcowego i stłuczki szklanej.  Materiał pod wpływem wysokiej temperatury jest topiony, a następnie, podczas schładzania – rozwłókniony. Uzyskane w ten sposób włókna są sklejane przy pomocy specjalnych żywic lub poliakrylanów. Rzadko spotykana jest wełna szklana ze spoiwem pochodzenia naturalnego (np. na bazie roślinnej skrobi).

Wełna mineralna skalna (lub kamienna) produkowana jest głównie z bazaltu, a także z gabro, dolomitu i kruszywa wapiennego. Wykorzystuje się ponadto brykiet mineralny z recyklingu. Dalszy proces produkcji odbywa się jak w przypadku wełny szklanej. W wełnie kamiennej włókna mają układ rozproszony, przez co do ich sklejenia zużywa się mniej spoiwa. Jego rolę pełni lepiszcze organiczne.

Izolacyjność termiczna

Izolacyjność termiczną wyrażamy poprzez współczynnik przewodności cieplnej (λ)  – im jest on niższy, tym lepiej. Zarówno wełna szklana, jak i skalna mają ten parametr na bardzo dobrym poziomie. Minimalnie lepsza jest tutaj wełna szklana – najniższa wartość współczynnika λ dla tego rodzaju to 0,030 W/(m*K). W przypadku wełny skalnej najniższa przenikalność cieplna wynosi 0,034 W/(m*K).

Odporność na ogień

Wełna mineralna cechuje się wysoką odpornością na ogień – klasa reakcji na ogień A1 lub A2. Nieco bardziej odporna jest wełna skalna – wytrzymuje temperatury do 1000⁰C, wełna szklana natomiast do 600-700⁰C. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że te temperatury dotyczą włókien. Spoiwo wytrzymuje temperaturę do 250C. Z tego wynika, że im więcej spoiwa, tym niższa odporność wełny na temperaturę. Stąd przewaga wełny kamiennej.

Izolacyjność akustyczna

Wełna mineralna, niezależnie od rodzaju znakomicie tłumi dźwięk. Niewiele lepiej prezentuje się tutaj wełna szklana.

Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie jest ściśle związana z gęstością materiału. Płyty o większej gęstości można otrzymać przy zastosowaniu wełny skalnej. Z tego powodu jest ona zalecana tam, gdzie izolacja będzie poddawana dużym obciążeniom.

Sprężystość

W tym wypadku zwycięża wełna szklana. Materiał ten można komprymować – tzn. kompresować do mniejszej objętości. Szacuje się, że w podobnym opakowaniu zmieści się trzy razy więcej wełny szklanej niż skalnej. Dopiero po otwarciu opakowania wełna szklana powróci do swoich normalnych rozmiarów.

Paroprzepuszczalność

Wełna szklana i kamienna mają niemal taką samą paroprzepuszczalność. Wyraża się ją poprzez współczynnik oporu dyfuzyjnego (μ), który im jest wyższy tym lepiej. Wartość tego współczynnika dla wełny mineralnej wynosi ok 1,3-1,4.

Nasiąkliwość

Oba rodzaje wełny są nasączane substancjami zabezpieczającymi przed chłonięciem wody. Większa gęstość wełny powoduje mniejszą nasiąkliwość. Dodatkowo wełna skalna po wysuszeniu wraca do swoich pierwotnych parametrów, w przypadku wełny szklanej następuje ich pogorszenie. W tym porównaniu lepiej wypada wełna skalna.

Porozmawiajmy o cenach

Pora na odpowiedź na zwykle pojawiające się pytanie – ile to kosztuje? Cena zależy przede wszystkim od współczynnika izolacyjności cieplnej wełny oraz jej grubości. Porównując ceny w najpopularniejszych marketach budowlanych, nasuwa się wniosek, że wełna szklana jest tańsza od wełny kamiennej.

Dokonano porównania cen wełny mineralnej sprzedawanej w rolkach, o grubości 15 cm. Najtańszą wełnę szklaną, o współczynniku λ na poziomie 0,045-0,044 W/(m*K), można zakupić już za 6-8 zł/m2. Wełna skalna o porównywalnym parametrze będzie kosztować już nieco ponad 10 zł/m2.

Przechodząc do izolacyjności cieplnej równej 0,04-0,039 W/(m*K) można zauważyć duże rozbieżności w cenie wełny szklanej. Kupimy ją za 10 – 17 zł/m2. Wełna skalna o tej samej wartości współczynnika λ kosztuje 16 – 17 zł/m2.

Za wełnę szklaną o współczynniku izolacyjności 0,036-0,035 W/(m*K) zapłacimy 16 – 20 zł/m2. Wełna kamienna będzie kosztować między 18 a 21 zł/m2.

Najdroższą szeroko dostępną propozycją jest wełna mineralna szklana o bardzo dobrym współczynniku izolacyjności cieplnej – na poziomie 0,033 W/(m*K) – jej ceny oscylują wokół 30 zł/m2.

Użytkownicy zwracają uwagę na fakt, że w przypadku zastosowania wełny mineralnej skalnej może istnieć ryzyko zagnieżdżenia się w niej gryzoni lub owadów. Problem ten nie występuje w przypadku wełny szklanej. Fachowcy jednak podkreślają, że w pełni poprawny montaż wełny skalnej nie pozwoli na zagnieżdżanie się nieproszonych gości.

Jaką więc wełnę wybrać? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wełna szklana zda egzamin na pewno tam, gdzie chcemy zamontować lekką i wyciszającą izolację, ułatwi również pracę „w trudnych warunkach” – gdyż jest bardziej elastyczna i może zostać skompresowana. Wełna skalna natomiast dłużej utrzyma swoje parametry i lepiej zniesie większe obciążenia.

Opracowano na podstawie: Murator Dom, Kocham Budować, Ładny Dom